سبلان ما/ کاروان موتور سواران فرانسوی در سفر به مناطق مختلف کشورمان به اردبیل رسید.
 

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today