فارس/ رئیس تعریزات حکومتی شهرستان بهمئی از کشف بیش از یک تن روغن خوراکی احتکار شده در این شهرستان خبر داد.

ارسلان عباسی، رئیس تعریزات حکومتی شهرستان بهمئی اظهار کرد: در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از اعلام و دریافت گزارش های مردمی با هماهنگی با اعضای ستاد تنظیم بازار شهرستان، فرماندار، دادستان و مراجع نظامی و انتظامی به محل مورد نظر مراجعه و در حالی که مردم با کمبود روغن مواجه هستند یک تن و 300 کیلوگرم روغن احتکار شده کشف شد.
وی افزود: یک هفته قبل هم میزان قابل توجهی انواع روغن خوراکی و حلب روغن کشف و حسب دستور تعزیرات حکومتی مراتب صورت جلسه و تحویل جهاد کشاورزی شهرستان گردید.
عباسی خاطرنشان کرد: این روغن بین مصرف کنندگان توزیع و مجازات قانونی نتیجه تخلف و احتکار اقلام اساسی مورد نیاز فعلی مردم و شهروندان است.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today