الف/ شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۶۰ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران به حالت قرمز در آمده و برای همه افراد جامعه آلوده است.

شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت کنترل آلودگی هوا بر روی عدد 160 قرار گرفته و  هوای تهران به وضعیت قرمز رسیده و برای همه افراد آلوده است.
طی ۲۴ ساعت گذشته هم شاخص کیفیت هوا بر روی عدد 100 قرار داشت و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده بود.
همچنین تهران از ابتدای سال ۲ روز هوای پاک و 42 روز هوای قابل قبول و ۱۳ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس جامعه، ۳ روز ناسالم برای همه افراد و یک روز هوای خطرناک داشته است.
بیشترین دمای هوای پایتخت امروز 25 و کمترین دمای هوا 13 درجه است.

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran