صدا و سیما/ کلنگ بزرگترین مجتمع کشتارگاه صنعتی و مدرن شرق کشور فردا با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در شیروان آغاز می‌شود.

کلنگ بزرگترین مجتمع کشتارگاه صنعتی و مدرن شرق کشور فردا با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در شیروان آغاز می‌شود.
عملیات اجرایی این طرح با سرمایه گذاری ۵۲۰ میلیارد تومان در مساحت ۷ هکتار آغاز خواهد شد.
با بهره برداری از این مجتمع صنعتی برای ۳۵۰ نفر مستقیم و یک هزار و ۵۰۰ نفر غیرمستقیم اشتغال ایجاد می‌شود.
ظرفیت این کشتارگاه هزار رأس دام سبک و ۱۰۰ رأس دام سنگین در روز خواهدبود.
مکان احداث این مجتمع در جاده روستای شورک –زیارت شیروان است.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today