فارس/ سرپرست اداره امور بیماریهای علوم پزشکی ساوه گفت: از ابتدای سال‌جاری در شهرستان ساوه دو بیمار مرگ مغزی اعضای خود را به تعدادی از بیماران نیازمند دریافت عضو اهدا کردند.

سپیده قره چلویی، سرپرست اداره امور بیماریهای علوم پزشکی ساوه با اشاره به اینکه دو نوع مرگ در پزشکی وجود دارد، اظهار کرد: مرگ قلبی(مرگ رایج) که ۹۹ درصد مرگ‌ها را در جهان شامل می‌شود و مرگ مغزی که یک درصد مرگ‌ها را شامل می‌شود و فرصت استثنایی است برای خانواده که با تصمیمی صحیح، بتواند از مرگ عزیزش برایش جاودانگی، ثواب و صدقه جاریه و نامی نیک‌تر بیافریند.
وی با بیان اینکه مرگ مغزی نیز مانند مرگ معمولی نوعی مرگ و غیر قابل برگشت است، افزود: به دلیل اکسیژن‌رسانی مصنوعی توسط دستگاه در این نوع مرگ، حرکات قفسه سینه شبیه به تنفس و ضربان قلب وجود دارد که حداکثر تا ۱۴ روز به این دستگاه جواب می‌دهد و فرصتی برای تصمیم سرنوشت‌ساز خانواده برای اهدای عضو است.
وی خاطرنشان کرد: مرگ مغزی، از نظر ظاهری حالتی مشابه دارد به نام کما با این تفاوت که در کما سلول‌های مغزی سالم هستند و مشکل در اختلال عملکرد آنهاست ولی در مرگ مغزی سلول‌ها به طور کامل از بین رفته‌اند و غیرقابل بازگشتند. 
سرپرست اداره امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی دانشکده علوم پزشکی ساوه اضافه کرد: در وضعیت مرگ مغزی، خانواده دو راه بیشتر ندارند یا خاکسپاری ۸ ارگان(۲ کلیه، ۲ ریه، کبد، قلب، روده، لوزالمعده) و یا اهدای عضو و نجات جان ۸ انسان چرا که اعضای افراد مرگ مغزی، تنها راه نجات بیماران نیازمند به پیوند لیست‌های انتظار می‌باشد.
وی با تاکید بر اهدای نسوج گفت: هر فرد مرگ مغزی همچنین با اهدای ۱ تا ۵۳ نسج(مانند قرنیه، دریچه قلب، تاندون و...) می تواند ۱ تا ۵۳ نفر را از معلولیت برهاند.
قره چلویی تصریح کرد: مهمترین دلیل عدم رضایت خانواده به اهدای عضو، عدم باور برگشت ناپذیری مرگ مغزی و عدم شناخت آن به عنوان مرگ قطعی و نهادینه نبودن فرهنگ اهدای عضو در جامعه می‌ باشد.
وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در دو مقوله مرگ مغزی = مرگ و تشویق به دریافت کارت اهدای عضو گفت و با بیان اینکه مهمترین معیارهای موفقیت در این مقوله نظام سلامت و نجات جان بیماران است خاطر نشان کرد: پس کارت اهدای عضو، علی رغم نداشتن وجهه ی قانونی، در اخذ تصمیم خانواده به اهدای عضو عزیزشان، در آن لحظات بحرانی بسیار موثر است به نحوی که خانواده هایی که مرگ را پذیرفته اند، در صورت رویت کارت عزیزشان، بالغ بر ۹۵ درصد رضایت به اهدای عضو می دهند و در صورت عدم وجود کارت، کمتر از ۵۰ درصد.
به گفته سرپرست اداره امور بیماری‌ها، ارسال کد ملی به سامانه پیامکی ۳۴۳۲ و مراجعه به سامانه ملی دریافت کارت اهدای عضو به آدرس: www.ehdacenter.ir از روش های دریافت کارت اهدای عضو است.
وی اظهار کرد: از ابتدای سال‌جاری در شهرستان ساوه دو بیمار مرگ مغزی اعضای خود را به تعدادی از بیماران نیازمند دریافت عضو اهدا کردند.

آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today