آخرین خبر/ با کشف پیکر یکی از قربانیان ریزش آوار ساختمان متروپل تعداد قربانیان به چهار نفر افزایش یافت. 

به نظر می رسد با ادامه عملیات آواربردازی و رسیدن امدادگران به پارکینگ و طبقه همکف ساختمان تعداد قربانیان و مصدومان دوباره افزایش یابد. 

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today