آخرین خبر/ همدلی عجیب مردم آبادان با نیروهای امدادی و بسیجی در حادثه ریزش ساختمان متروپل.

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today