انعکاس ورزقان/ سنگ‌نگاره‌های پیشاتاریخی در پهنه فرهنگی قاراداغ شهرستان ورزقان کشف شد.

با توجه به ارائه شواهد و مطالعات صورت گرفته و مدارک مبنی بر وجود برخی نقوش تاریخی صخره‌ای در شهرستان ورزقان، رئیس میراث فرهنگی شهرستان ورزقان، تیم متشکل از باستان‌شناسی و دبیر موسسه مردم نهاد سفیران قره داغ که مطالعات باستان شناسی خود را در راستای شناسایی استقرار دوره های مختلف تاریخی را در شهرستان ورزقان آغاز کرده است، جهت بازدید و شناسایی به بخش مرکزی شهرستان ورزقان و در محدوده روستای تاریخی جاجان عازم شده و در بازدید محل‌ها به کشف ده‌ها نقوش صخره‌ای که در اصطلاح باستان شناسی نگار کند خوانده می شود، دست یافت.
بررسی‌های نخستین صورت گرفته نشان می‌دهد، این سنگ نگاره ها در پهنه فرهنگی قاراداغ قرار گرفته‌اند و از نظر نقش مایه مشابه سنگ نگاره های قوشاداش سونگون هستند که در ۸ کیلومتری و شمال غربی سنگ نگاره‌های تازه کشف شده، قرار دارند.
گاه‌نگاری نسبی این نقش‌مایه ها تعلق آن‌ها را به دوران پیش از تاریخ می رساند.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today