ایمنا/ عضو هیات‌مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان با بیان اینکه امشب ساعت ۱۲ آب زاینده‌رود برای کشاورزان شرق استان اصفهان به‌مدت ۱۰ روز رهاسازی خواهد شد، گفت: در همین زمان آب برای کشاورزان و باغداران غرب بسته می‌شود.

حسین وحیدا، عضو هیات‌مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان اظهار کرد: به دلیل کنترل هدررفت آب در بالادست، ابتدا آب برای غرب و اکنون هم برای شرق رهاسازی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه این بازگشایی نوبت آخر، برای کشت غلات کشاورزان در سال زراعی جاری است، گفت: این بار نوبت پنجم از بازگشایی زاینده‌رود در یک سال زراعی است که از مهر ۱۴۰۰ آغاز شد و تا مهر ۱۴۰۱ هم ادامه خواهد داشت؛ بنابراین آب امسال تاکنون 4 مرتبه رهاسازی شده است.
عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان در رابطه با فواید رهاسازی آب در چند نوبت برای کشاورزان خاطرنشان کرد: به هر حال این اقدام نتایج مثبت در برداشت محصول دارد و اقدام بدون استفاده‌ای نبود؛ چون کشاورزان توانستند تا حدودی کشت خود را انجام دهند اما بهره ۱۰۰ درصدی از آب نبردند.
وحیدا گفت: شاید اگر در همین مدت، آب به‌طورمداوم و با فشار کمتر رها بود بسیار سودمندتر بود زیرا باز و بسته شدن زاینده‌رود نارضایتی‌هایی را موجب شد.
وی با بیان اینکه امشب ساعت ۱۲ آب زاینده‌رود برای کشاورزان شرق استان به مدت ۱۰ روز رهاسازی خواهد شد، گفت: در همین زمان، آب برای کشاورزان و باغداران غرب بسته می‌شود.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today