ایرنا/ سخنگوی وزارت کشور گفت: کار آواربرداری از ساختمان متروپل آبادان که به مدت یک ساعت متوقف شده بود مجددا از سرگرفته شد.

افشار دارابی، سخنگوی وزارت کشور با اعلام این خبر اظهار کرد: پیرو  گفتگوی وزیر کشور با بخش خبر صدا وسیما مبنی بر توقف آواربرداری به منظور استحکام بخشی به بخش در حال ریزش ساختمان متروپل آبادان پس از یک ساعت توقف مجددا کار آوار برداری آغاز شد.
دارابی اضافه کرد: کارشناسان سازه حاضر در محل امروز از جابجایی ۳۰ سانتیمتری بخش تخریبی و در حال ریزش ساختمان متروپل خبردادند به همین دلیل کار آواربرداری متوقف شد تا استحکام بخشی صورت گیرد.
وی افزود: پس از یک ساعت توقف کار و نیز استحکام بخشی سازه در حال ریزش مجددا کار آواربرداری آغاز شد و هم اکنون نیروهای امدادی با جدیت در حال آواربرداری از بخش تخریب شده ساختمان متروپل هستند و هیچگونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
رئیس مرکز ارتباطات وزارت کشور گفت: متخصصان امر سازه در محل هستند و نظارت مستقیمی بر کار دارند تا خدای نکرده امدادگرانی که در محل حادثه مشغول آواربرداری هستند دچار حادثه جدید نشوند.
وی اضافه کرد: وزیر کشور در محل حادثه حضور دارد و راسا بر اقدامات و آواربرداری نظارت می کند و تمام تصمیمات را بر اساس نظرات تخصصی و کارشناسی متخصصان امر اتخاذ می کند.

انفجار سازه در دستور کار قرار ندارد
سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به جو سازی رسانه های معاند مبنی بر توقف آواربرداری به منظور انفجار بخش در حال ریزش ساختمان متروپل گفت: این خبر کذب محض است و جو سازی رسانه های معاند است و به هیچ عنوان انفجار بخش در حال ریزش این ساختمان در دستور کار نیست.
دارابی تاکید کرد: توقف یک ساعته صرفا بخاطر استحکام بخشی سازه در حال ریزش متروپل بود که با رفع مشکل آواربرداری آغاز شده است. 

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today