فارس/ در قیامت ما از هراس عذاب از خویشتنمان می‌گریزیم و اینجا نمی‌توانست قیامت باشد. اینجا همه به سوی هم می‌دویدند و کسی از کسی دیگر در گریز نبود. نه اینجا نمی‌توانست قیامت باشد، اینجا تکه‌ای از بهشت بود با عطر فاجعه‌ی طمع سیبِ شیطان رانده شده! و چهره‌هایی خاکی که رد اشک روی گونه‌هایشان خط انداخته بود.

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today