مهر/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با صدور حکمی، سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوش را منصوب کرد.

محمدحسین سرمست شوشتری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با صدور حکمی «یحیی میثم» را به عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوش منصوب کرد.
میثم از نیروی جوان و با تجربه کادر درمانی است، پیش از این ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان اندیمشک، ریاست بیمارستان نظام مافی شهرستان شوش را در کارنامه‌کاری خود دارد.
پیش از این «نوروز سواری» مسئول شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوش بود.

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today