آخرین خبر/ روایت مردم محلی از شهروندانی که زیر آوار متروپل مانده اند.

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today