خبرگزاری دانشجو/ شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۲ قرار گرفته و هوای تهران قابل قبول و در مرز آلودگی است. 

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۲ قرار گرفته و هوای تهران قابل قبول است.
طی ۲۴ ساعت گذشته هم شاخص کیفیت هوا میانگین بر روی عدد ۹۴ قرار داشت و هوای تهران آلوده بود.
همچنین تهران از ابتدای سال ۲ روز هوای پاک و ۴۴ روز هوای قابل قبول و ۱۷ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس جامعه،۳ روز ناسالم برای همه افراد و یک روز هوای خطرناک داشته است.
بیشترین دمای هوای پایتخت امروز ۲۸ و کمترین دمای هوا ۲۰ درجه است.

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran