فارس/ با اعلام نتایج قطعی آزمایش های انجام شده در ۲۴ ساعت گذشته خوشبختانه فوتی ناشی از کرونا در استان ثبت نشده است.

با بستری ۱۱ بیمار جدید در ۲۴ ساعت گذشته هم اکنون ۶۹ بیمار دارای علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان‌های استان بستری هستند و خوشبختانه فوتی ناشی از کرونا در استان ثبت نشده است.
بر اساس جدیدترین نقشه رنگ‌بندی کرونایی شهرهای کشور، هم اکنون ۸ شهرستان نیز در وضعیت زرد قرار گرفته اند.
واکسیناسیون و رعایت شیوه نامه های بهداشتی عامل ریشه کنی و مهار بیماری کروناست، بنابراین شهروندانی که هنوز واکسن کرونا دریافت نکرده‌اند یا نوبت دز سوم آن ها فرا رسیده سریع تر نسبت به این امر اقدام کنند.
بی‌توجهی به واکسیناسیون و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی می تواند، روند کاهشی تلفات را معکوس کند.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today