سفیر افلاک/ مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی لرستان گفت: ۴۳ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در لرستان قلع و قمع و بیش از ۹ هکتار از اراضی رفع تصرف گردید.

بهرام میردریکوند، مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی لرستان، اظهار کرد: سودجویان با تغییر کاربری و دست درازی به مناطق خوش آب و هوا اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز می کنند که بازرسی هایی به صورت مستمر برای جلوگیری از تخریب طبیعت و اراضی کشاورزی انجام می شود.
وی افزود: در سه ماهه نخست امسال ۴۳ مورد بنای غیر مجاز در استان قلع و قمع شد و بیش از ۹ هکتار از اراضی رفع تصرف گردید.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۴۳ مورد تغییر کاربری شناسایی و منجر به رفع تصرف بیش از شش هکتار شده است.
میردریکوند عنوان کرد: در این مدت با بازرسی های صورت گرفته، اخطار توقف به ۴۵۴ مورد ساخت و ساز و یا تغییر کاربری داده شده است.
وی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه ساخت و ساز و یا حصار کشی غیر مجاز، طبق قانون برخورد صورت می گیرد.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy