فارس/ رئیس جمهور برای دیدار با اقشار مختلف مردم وارد سالن دانشگاه آزاد شهرستان بجنورد شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today