ایسنا/ سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: متاسفانه وضعیت معاینه فنی خودروها در استان وضعیت مناسبی ندارند و تعداد خودروهای فاقد معاینه زیاد هستند.

سیدمهدی مصطفوی، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی اظهار کرد: از ابتدای امسال تا امروز متاسفانه ۴۸ روز آلوده در استان ثبت شده که سال گذشته در این بازه، ۳۰ روز بوده است و مجموع روزهای آلوده سال گذشته ۱۶۵ روز بوده که امیدواریم امسال از این رقم گذر نکنیم.
وی افزود: در خصوص بررسی اجرای قانون هوای پاک، سازمان حفاظت از محیط زیست کشور سامانه ای را طراحی و اجرا کرده که تمامی دستگاه هایی که در این قانون دارای مسئولیت هستند، باید اطلاعات خو د را بارگذاری کنند که روش ساده ای نیز در این سامانه لحاظ شده است. تا پایان فروردین ماه دستگاه ها اطلاعات خود را برای بارگذاری ارائه دادند که ۵۷ درصد بارگذاری در استان انجام شده بود و مجددا مهلتی از ابتدای خرداد تا ۲۳ خرداد تمدید شد که سایر دستگاه ها این اطلاعات را بارگذاری کنند.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: در ماده ۶ قانون هوای پاک بر الزام معاینه فنی خودروها تاکید شده که متاسفانه وضعیت معاینه فنی خودروها در استان وضعیت مناسبی نیست و تعداد خودروهای فاقد معاینه زیاد است، در قانون آمده به ازای هر روز تردد خودروهای بدون معاینه باید جریمه ثبت شود.
مصطفوی ادامه داد: اگر این جریمه اعمال شود قطعا اثر بازدارندگی مهمی خواهد داشت اما موردی از جرائم خودروها در این موضوع انجام نشده است.
وی اضافه کرد: ۵۷ درصد عوامل ایجاد آلودگی اراک مربوط به خودروها است و در حوزه از رده خارج کردن خودروها، قانون تعبیر مناسبی نداشته، در گذشته سن فرسودگی خودرو داشتیم اما با تغییر قانون سن فرسودگی خودرو برای خوردوهایی است که نتوانند گواهی معاینه فنی دریافت کنند.

آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today