ایرنا/ معاون مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین گفت: هرگونه ثبت نام در خصوص جاماندگان سهام عدالت در این استان کذب بوده و وجاهت قانونی ندارد.

فهیمه لزکی، معاون مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین اظهار کرد: متاسفانه اخیرا شاهد آن هستیم ادعاهایی در خصوص ثبت نام برای جاماندگان از سهام عدالت در قزوین مطرح می شود در حالی که پس از ثبت نام های اولیه ای که در سال ۸۴ و بعد از آن انجام شد، تاکنون هیچگونه ثبت نام جدیدی در این حوزه صورت نگرفته است.
وی هدف از اجرای طرح سهام عدالت را توزیع متعادل درآمد، افزایش ثروت و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار کم درآمد، تسریع در امر خصوصی سازی و گسترش سهم تعاون در اقتصاد کشور برشمرد و تصریح کرد: دولت برای تحت پوشش قراردادن افراد نیازمند و تحت پوشش نهادهای حمایتی از طریق شرکت سرمایه گذاری و نهادهای مرتبط اقدام به عمل می آورد.
این مسئول حوزه اقتصادی خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ دستور و اعلامی در خصوص ثبت نام از جا ماندگان این سهام صورت نگرفته و هرگونه ثبت نام در سامانه سجام جهت برای انجام این موضوع نیز واهی بوده و غیرقانونی می باشد.
تعداد دارندگان سهام عدالت در استان قزوین ۷۶۵ هزار و ۵۶۹ نفر اعلام کرد.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today