صدا و سیما/ غلظت گرد و غبار در لرستان فردا کاهش می یابد و هوا پاک تر می شود.

غلظت گرد و غبار در لرستان فردا کاهش می یابد و هوا پاک تر می شود.
اما شنبه و یکشنبه غلظت گرد و غبار در لرستان مجدداً افزایش می یابد.
دماهای روزانه برای جمعه و شنبه روند افزایشی خواهد داشت.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy