مهر/ رئیس جمهور از طریق فرودگاه بجنورد خراسان شمالی را ترک کرد و به این ترتیب سفر یک روزه رئیس جمهور به خراسان شمالی به پایان رسید.

سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور از طریق فرودگاه بجنورد خراسان شمالی را ترک کرد و به این ترتیب سفر یک روزه رئیس جمهور به خراسان شمالی به پایان رسید.
در این سفر ۱۱۹ مصوبه در حوزه‌هایی همچون راه، بهداشت و درمان، صنعت و معدن مصوب شد.
رئیس جمهور در این سفر ضمن حضور در مناطق کم برخوردار بجنورد، در جمع نخبگان و شورای اداری خراسان شمالی حضور یافت.
رئیسی سفر خود به خراسان شمالی را با برگزاری نشست خبری و پاسخ به خبرنگاران خاتمه داد.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today