نصف جهان/ با حکم وزیر کشور، فرماندار ویژه شهرستان کاشان منصوب شد.

در متن حکم احمد وحیدی، وزیر کشور آمده است: به پیشنهاد استاندار اصفهان «محمد شریف زارعی» به مدت ۴ سال به سمت فرماندار ویژه شهرستان کاشان منصوب می‌شود.
محمد شریف زارعی در دهم بهمن سال گذشته در مراسمی با حضور استاندار اصفهان به عنوان سرپرست فرمانداری ویژه کاشان معرفی شده بود.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today