مهر/ مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: مخاطرات استان بوشهر پس از نظرسنجی از دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و نخبگان و کارشناسان، شناسایی و رتبه‌سنجی شدند.

کورش دهقانی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر اظهار کرد: برای مقابله با مخاطرات باید مطالعه و برنامه‌ریزی لازم انجام شود.
وی اضافه کرد: مخاطرات استان پس از نظرسنجی از دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و نخبگان و کارشناسان، شناسایی و رتبه‌سنجی شدند که با بهره‌گیری از نکته نظرات کارشناسی حاضرین، جمع‌بندی می‌شود.
دهقانی یادآور شد: ۲۰ مخاطره از ۵۳ مخاطره شناسایی شده ابلاغی پژوهشکده سوانح طبیعی و سازمان مدیریت بحران کشور، به‌عنوان مخاطرات اولویت‌دار و حائز اهمیت و مبتلابه استان انتخاب شده‌اند.
وی اضافه کرد: این مخاطرات به منظور تأیید به ستاد استانی مدیریت بحران و سپس سازمان مدیریت بحران کشور ارسال می‌شود.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar