آخرین خبر/ درس عاشورا، درس زندگی است و امام حسین(ع) و یاران باوفایش تا ابد سرمشق ادب، آزادگی و رستگاری را برای تمام تاریخ نوشته‌اند.
در این شب عزیز، از عموم مخاطبان حسینی آخرین خبر التماس دعا داریم…