مهر/ عزاداری هیئت فاطمیون شهر زنجان شامگاه یکشنبه در آستانه عاشورای حسینی برگزار شد.

عزاداری هیئت فاطمیون شهر زنجان با مداحی سیدیوسف شبیری و سیدمحمود حسینی شامگاه یکشنبه در آستانه عاشورای حسینی برگزار شد.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today