مهر/ برپایی مراسم تعزیه در منزل شهید عباس بابایی رسمی است که ۷۰ سال قدمت دارد، تا جایی که هنوز صدای شهید بابایی در حالی که تعزیه ذبح اسماعیل یا قاسم(س) را سر می‌دهد از گوشه و کنار این خانه به گوش می‌رسد. این منزل امسال نیز همچون سال‌های گذشته شاهد برپایی تعزیه بوده است.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today