صدا و سیما/ شدت آلودگی آب چشمه کوهرنگ دستگاه تصفیه را از مدار خارج کرد.

فرشاد متقی، روابط عمومی شرکت آبفا چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: خط تامین آب شرب کوهرنگ را در حال حاضر از دست داده‌ایم و میزان آلودگی چشمه کوهرنگ به قدری بالاست که دستگاه تصفیه و کلرزنی و رفع کدورت آب از مدار خارج شده است.
متقی در خصوص گل‌آلود شدن آب چشمه کوهرنگ گفت: خط تامین آب شرب کوهرنگ را در حال حاضر از دست داده‌ایم و میزان آلودگی چشمه کوهرنگ به قدری بالاست که دستگاه تصفیه و کلرزنی و رفع کدورت آب از مدار خارج شده است.
روابط عمومی شرکت آبفا چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تامین آب مردم شهرکرد و شهر‌های مسیر که آب آن‌ها از چشمه کوهرنگ تامین می‌شد از جمله کوهرنگ، فیل آباد، باباحیدر، فارسان و پردنجان دچار مشکل شده و تامین آب از چاه‌ها در حال انجام است، اما آب چاه فقط پاسخگوی نیاز نیمی از مردم است.
متقی افزود: مردم باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنند و فقط برای تامین آب شرب از آب استفاده کنند، ولی اگر مردم مانند شرایط معمولی از آب استفاده کنند قطعی آب زیاد خواهد شد و مخزن آب تا عصر امروز بیشتر جوابگو نیست.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday