موج/ مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان زنجان با بیان اینکه گاها شهروندان اعلام می‌کنند که بعد از باز شدن شیر آب، آب کاملا سفیدرنگ است، گفت: علت این امر وجود هوا داخل آب است و ارتباطی به وجود گاز کلر ندارد، و بعد از چند ثانیه باز بودن شیر، آب کاملا شفاف می‌شود.

کبری اترک، مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان زنجان اظهار کرد: کلرسنجی آب به طور روزانه از شبکه و مخازن در نقاط مختلف انجام می‌شود، طبق استاندارد‌ها میزان کلر باید ۰.۵ تا ۰.۸ p.p.m باشد و زمانی که به فصل تابستان نزدیک می‌شویم و احتمال وقوع برخی بیماری‌های منتقله از آب شیوع پیدا می‌کند این میزان افزایش می‌یابد
وی با اشاره به اینکه میزان کلر استفاده شده در آب کاملا متغییر است، افزود: میزان استاندارد کلر در فصول مختلف متفاوت است با این این حال در این استان نیز میزان کلر همواره در میزان استاندارد نگهداری می‌شود.
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان زنجان با بیان اینکه گاها شهروندان اعلام می‌کنند که بعد از باز شدن شیر آب، آب کاملا سفید رنگ است، گفت: علت این امر وجود هوا داخل آب است و ارتباطی به وجود گاز کلر ندارد، و بعد از چند ثانیه باز بودن شیر، آب کاملا شفاف می‌شود.
وی با بیان اینکه نزدیکی آب و سرد و گرم تاثیر بر مزه و طعم آب دارد، عنوان کرد: زنجان جز معدود استان‌هایی است که آب در بهترین شرایط و استاندارد‌ها قرار دارد.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today