باشگاه خبرنگاران/ ابطال انتخابات شورای شهر گرمدره به دلیل تخلفات گسترده به تایید نهایی رسید.

به دلیل تخلفات هیأت عالی نظارت بر انتخابات استان متشکل از نمایندگان استـان در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد ابطال این انتخابات را به هیأت مرکزی نظارت ارائه‌ و پس از بررسی اسناد و مدارک این ابطال تائید شد.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday