باشگاه خبرنگاران/ رقابت های مسابقات جهانی شنا از ۱۲ مرداد آغاز شده و تا ۲۱ مرداد ادامه دارد که در آن شناگر البرزی خوش درخشیده است.

در این رقابت ها که در روسیه درحال برگزاری است، خشایار حسینیان از البرز در ترکیب تیم ملی، به مقام سوم بخش ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی دست یافت.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday