آخرین خبر/ زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.5 ریشتر استان هرمزگان - حوالی فین را لرزاند.

بزرگی: 3.5
محل وقوع: استان هرمزگان - حوالی فین
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1401/05/19 16:28:18
طول جغرافیایی: 56.23
عرض جغرافیایی: 27.61
عمق زمین‌لرزه: 10 کیلومتر
نزدیک‌ترین شهرها:
33 کیلومتری فین (هرمزگان)
35 کیلومتری قلعه قاضی (هرمزگان)
41 کیلومتری تخت (هرمزگان)  
نزدیکترین مراکز استان:
47 کیلومتری بندرعباس
308 کیلومتری کرمان

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today