تسنیم/ دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد از بازداشت یکی از مدیران سابق استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

عبدالرضا علیمحمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد از بازداشت یکی از مدیران کل سابق استان چهارمحال و بختیاری به علت دریافت رشوه خبر داد.
علیمحمدی با اشاره به بازداشت سه نفر از مدیران سابق و فعلی استان، خاطرنشان کرد: یکی از مدیران بازداشت شده، مدیرکل سابق استان بوده که به علت رشوه میلیاردی بازداشت شده است.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday