مهر/ اعضای شورای شهر شیراز «احسان اصنافی» را از سمت شهرداری این کلانشهر برکنار کردند.

عصر پنجشنبه با رأی اکثریت اعضای شورای شهر شیراز سید احسان اصنافی از سمت شهردار شیراز برکنار شد.
در حال حاضر سعید مصفا به عنوان سرپرست شهرداری معرفی شده است.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online