صدا و سیما/ خیّر شیرازی ۵۳ جلد کتاب قدیمی را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جنوب کشور در شیراز اهدا کرد.

جعفر ترک‌زاده، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جنوب کشور در شیراز اظهار کرد: از این تعداد کتاب ۲۶ جلد کتاب چاپ سنگی و ۲۷ جلد کتاب چاپ افست و چاپی است.
وی افزود: کتب تاریخی سند هویت فرهنگی و تاریخی کشور است و قابلیت کاربرد در تولید دانش را هم دارد، به همین دلیل اهدای آن‌ها سبب حفاظت و نگهداری دائمی و قابلیت دسترسی برای همه اقشار به ویژه محققان و پژوهشگران را فراهم می کند. ترک زاده با بیان اینکه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جنوب کشور، به عنوان یک پایگاه علمی و فرهنگی آمادگی دریافت کتب خطی، چاپ سنگی، سند، عکس، نقشه و سایر منابع مکتوب و غیرمکتوب به صورت اهدا، خرید و حتی امانی را داراست ادامه داد: این اسناد با حضور کارشناسان خبره، با روش‌های تخصصی آفت زدایی، قارچ زدایی، مرمت و بازسازی و در نهایت در شرایط مطلوب با رعایت استاندارد‌های فنی حفاظت و نگهداری می‌شود.
مجتبی اثنی عشری خیر فرهنگی، ۵۳ جلد کتابِ به یادگار مانده از پدر خود، مرحوم حاج جلیل اثنی عشری که بعضا با قدمت ۱۰۰ سال و مربوط به دوران قاجار است را به یاد پدر و به منظور نگهداری و حفاظت از آن‌ها و نیز بهره مندی محققان و پژوهشگران از محتوای آن‌ها به  سازمان اسناد و کتابخانه ملی جنوب کشور اهدا کرد.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online