فارس/ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان گفت: 78 درصد جایگاه‌های سی ان جی استان زنجان تاییدیه استاندارد گرفتند.

حمید حبیبی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان اظهار کرد: بر اساس سطح زمین زیرکشت، نوع کشت و توپوگرافی زمین، حدود 9 میلیون لیتر نفتگاز برای این تعداد ادوات کشاورزی در خرداد ماه سال جاری در نظر گرفته شده و به شیوه شارژ الکترونیکی در کارت بانکی مالکان اقدام شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان افزود: در منطقه زنجان بالغ بر 16 هزار خانوار روستایی نیز سهمیه نفت سفید خود را به شیوه شارژ الکترونیکی در کارت بانکی سرپرستان خانوار و از طریق 180 فروشندگی فعال در سطح استان دریافت می‌کنند.
وی همچنین ضمن اشاره به وضعیت استانداردسازی جایگاه‌های عرضه سوخت سی‌ان‌جی در سطح استان گفت: 78 درصد جایگاه‌ها دارای تاییدیه‌های مربوط به استانداردسازی و بازرسی‌های ادواری هستند که این اقدام می‌تواند در بهبود شرایط ایمنی و جلوگیری از حوادث ناشی از فرسودگی تجهیزات به هنگام دریافت سوخت کمک کند.
حبیبی بیان کرد: در طول یک ماهه اول جاری 43 میلیون و 47 هزار متر مکعب سی ان جی معادل با همین مقدار بنزین مصرف که نسبت به ماه مشابه در سال گذشته یازده و نیم درصد رشد نشان می‌دهد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان تعداد جایگاه‌های عرضه سوخت پاک سی‌ان‌جی در سطح استان زنجان را 40 باب ذکر کرد و گفت: استفاده از این سوخت و ترغیب و تشویق خودروهای عمومی برای گاز سوز کردن باید در دستور کار تمامی دستگاه‌های مربوطه در سطح استان قرار بگیرد تا با استفاده از این فرآورده به عنوان جایگزین سوخت بنزین از افزایش آلودگی های زیست محیطی کاست.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today