صدا و سیما/ دوناحیه صنعتی امسال به نواحی صنعتی استان سیستان و بلوچستان، افزوده خواهد شد.

علیرضا راشکی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان با بیان این مطلب عنوان کرد: در سال گذشته هم د‌و ناحیه صنعتی با کمک دستگاه های خدمات رسان به نواحی شهرک های صنعتی استان افزوده شد که مجموع شهرک های صنعتی استان به ۳۰ شهرک و ناحیه افزایش پیدا کرد.
راشکی افزود: ایجاد نواحی صنعتی جدید برای شهرستان های تازه تاسیس در دستور کار است.
وی گفت: هم اکنون حدود سه هزار قرداد با سرمایه گذاران منعقد شده که حدود هزار و ۴۰۰ قرارداد به بهره برداری رسیده است و از این هزار و ۴۰۰ واحد هزار و ۲۰۰ واحد با درصدهای مختلف مشغول فعالیت هستند.
راشکی همچنین گفت: تکمیل زیر ساخت ها برای شهرک های صنعتی از دیگر موارد مورد توجه بوده که در این راستا د‌ر شهرک صنعتی به شبکه گاز رسانی شهری متصل شده اند و دو شهرک دیگر هم در استانه اتصال به شبکه گاز هستند.
وی تاکید کرد: با توجه به مشکل اب واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها به دلیل مشکل آبی استان استفاده از پس اب های شهری است که در زاهدان در هر ثانیه حدود ۲۵ لیتر را مورد استفاده واحدهای صنعتی قرار می دهیم.
مدیرعامل سرکت شهرک های صنعتی استان همچنین گفت: در راستای تامین برق پایدار نواحی صنعتی اولین پست اختصاصی برق برای شهرک صنعتی کامبوزیا با ظرفیت ۴۰ مگاوات برق در حال احداث است.
وی ادامه داد: براساس مصوبات سفر ریاست جمهور دو پست برق برای نواحی صنعتی نصرت اباد و بزمان در دستور کار است.

آخرین خبر سیستان و بلوچستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zahedan_today