صدا و سیما/ در تازه‌ترین اعلام رنگ‌بندی کرونایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیچ یک از شهرستان های استان سمنان در وضعیت قرمز قرار ندارد.

در تازه‌ترین رنگ‌بندی کرونایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان سمنان، شهرستان مهدیشهر از قرمز به زرد، شهرستان‌های سمنان و شاهرود از قرمز به نارنجی و شهرستان گرمسار از زرد به نارنجی تغییر وضعیت دادند.
در حال حاضر شهرستان‌های سمنان، شاهرود، گرمسار، سرخه، دامغان و آرادان نارنجی و شهرستان‌های مهدیشهر و میامی زرد کرونایی هستند.
بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهر‌های با وضعیت قرمز از ۱۳۰ به ۷۸ کاهش و تعداد شهر‌های با وضعیت نارنجی از ۱۲۹ به ۱۸۴ شهر افزایش یافت.
همچنین تعداد شهر‌های با وضعیت زرد از ۱۶۶ به ۱۷۴ و تعداد شهر‌های با وضعیت آبی از ۳۵ به ۱۲ شهر رسید.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today