ایسنا/ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: ۴۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه فاضلاب شهر خرم‌دره نیاز است.

علیرضا جزءقاسمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان با بیان اینکه طرح فاضلاب خرم‌دره یکی از طرح‌های ملی در سطح استان زنجان است، اظهار کرد: اعتباراتی که به این پروژه تخصیص داده شده است به میزانی نبوده که طرح پیشرفت فیزیکی قابل توجهی داشته باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این طرح زیر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، ادامه داد: این امر عملاً باعث شده با توجه به سیاست‌هایی که دولت در پروژه‌های نیمه‌تمام دارد، اعتباری به آن تعلق پیدا نکند.
این مسئول با اشاره به اینکه در بحث فاضلاب خرم‌دره نیز بیشترین بحثی که مطرح است استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذار بخش خصوصی است، تصریح کرد: در این زمینه چندین بار اقدام شده اما متاسفانه به علت استقبال نکردن و استقرار نشدن صنایع سرمایه‌گذاران بخش خصوصی رغبتی به سرمایه‌گذاری در این زمینه ندارند.
وی با توضیح این مطلب که در حال حاضر با صنایع خارج از شهرستان در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم آن‌ها را برای تکمیل این پروژه ترغیب کنیم، یادآور شد: تاسیسات فاضلاب شهر خرم‌دره با اعتبارات فعلی این طرح نمی‌تواند پیشرفت فیزیکی چندانی داشته باشد.
جزءقاسمی با اشاره به اینکه ۴۷۰ میلیارد تومان برای اتمام طرح فاضلاب خرم‌دره اعتبار مورد نیاز است، متذکر شد: تاکنون حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه هزینه شده است و پروژه پیشرفت فیزیکی زیر ۲۵ درصد دارد.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today