صدا و سیما/ ۱۰ واحد تعطیل تولیدی و صنعتی خراسان جنوبی به چرخه تولید بازگشتند.  

مهدی پارسا، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی عنوان کرد: این واحد‌ها با تغییر مالکیت و افزایش ظرفیت همان واحد ها فعال شده و به چرخه تولید بازگشتند.  
وی افزود: واحدهای احیا شده جدید مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خراسان جنوبی در شهرستانهای قائنات با ۳ واحد، نهبندان ۳، فردوس ۲، بیرجند ۱ و طبس ۱ واحد است.
پارسا افزود: با راه‌اندازی این واحد‌ها حدود ۶۵ میلیارد تومان به چرخه تولید برگشت و زمینه اشتغال ۱۱۶ نفر فراهم شده است.   
در یک سال گذشته ۳۴ واحد تولیدی و صنعتی خراسان جنوبی احیا شدند.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today