صدا و سیما/ با اجرای طرح امنیت و تامین آسایش و آرامش عمومی در محله های جرم خیز سیرجان، ده نفر از اراذل و اوباش دستگیر شدند.

سرهنگ امیر سبتکی، فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان بیان کرد: این متهمان جرایمی از جمله شرارت تخریب اموال عمومی، ایجاد مزاحمت، استفاده از سلاح سرد، نگهداری و توزیع مواد مخدر، شرکت در نزاع های دسته جمعی را در پرونده کیفری خود دارند و پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند. 
سبتکی در پایان هشدار داد: پلیس اجازه هیچ گونه قدرت نمایی به اراذل و اوباش را نخواهد داد و با مجرمان اراذل و اوباش وبر هم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد قانونی خواهد شد.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar