صدا و سیما/ سیلاب‌های مونسونی چند روز اخیر در کشور میلیون‌ها متر مکعب آب بر سر استان‌های جنوبی خالی کرد.

بر اساس گزارش هواشناسی، کهگیلویه و بویراحمد پربارش‌ترین این روز‌ها بود.
سیلاب‌های ناشی از این بارش‌های تند گرچه خسارت‌های هنگفتی وارد کرد، اما روی دیگری هم داشت.
ظرف چند روز اخیر ۱۶ میلیون متر مکعب به موجودی ذخائر آبی استان اضافه شد.
آب سد کوثر بزرگترین طرح آبرسانی جنوب بیش از یک متر بالا آمد.
مصلح، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بیان کرد: مونسون حدود ده میلیون مترمکعب آب به پشت این سد انتقال داد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هم گفت: طرح‌های آبخیزداری و سیل بند‌ها هم حدود ۶ میلیون مترمکعب آب سیلاب‌ها را مهار و ذخیره کرده اند.
جاوید بخت، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: با تزریق بخش زیادی از این حجم ذخیره سازی بی سابقه به سفره‌های زیر زمینی سطح بسیاری از چاه‌های آب هم بالا آمده و جان گرفته اند.
سیل، اما بیش ازهزارو پانصد میلیارد تومان خسارت زد.
عمده این خسارت‌ها در مناطق بدون طرح آبخیزداری و بدون سیل بند رخ داده است.
یک میلیون هکتار از اراضی استان سیل خیز و مستعد طرح‌های آب خیز داری است.
این میزان در کشور ۱۰۰ میلیون هکتار گزارش شده است.
براساس برنامه ششم توسعه باید نیمی از این حجم زیر پوشش طرح‌های آبخیزداری قرار می‌گرفتند این رقم حالا به ۳۶ میلیون هکتار هم نرسیده است.
جاوید بخت گفت: در صدوپنجاه هزار هکتار از ۶۰۰ هزارهکتار اراضی مورد مطالعه در استان طرح آبخیزداری اجراشده است.
وی ادامه داد: بیش از ۵۰۰ هکتار نیز نیازمند اجرای طرح‌های آبخیز داری است که به علت نبود اعتبارامکان اجرای طرح وجود ندارد.
بارش ۱۱ ونیم میلیارد مترمکب نزولات آسمانی سبب جاری شدن ۸ و نیم میلیارد مترمکعب روان آب در استان شده است.
عمده این بارش‌ها سیل آسا و توام با خسارت است.
مقایسه اثرات سیل در مناطق برخوردار و بدون طرح‌های آبخیزداری ضرورت اجرای این طرح‌ها را دو چندان کرده است.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today