فارس/ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان گفت: برق ۲۸ دستگاه اجرایی استان از طریق مولدهای خودتأمین تامین می‌شود.

هیوا لهونیان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از همکاری خوب تعدادی از دستگاه های اجرایی استان در مدیریت مصرف بار ۱۴۰۱ خبر داد و اظهار کرد: تعدادی از دستگاه های اجرایی با به مدار آوردن دیزل ژنراتورها و کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق در ساعات اداری، ۷ مگاوات در مصرف برق استان صرفه جویی کردند.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت صحیح و همکاری خوب مشترکین در بخش های مختلف منجر شد تا در پیک امسال تاکنون هیچ خاموشی با برنامه ای در سطح استان اعمال نشود، گفت: ۲۸ دستگاه اجرایی استان با وارد مدارکردن دستگاه های دیزل ژنراتور در ساعات پیک مصرف برق، ضمن تامین برق مورد نیاز خود، یاریگر صنعت برق در تامین برق پایدار مشترکان شدند.
لهونیان اظهار کرد: مصوبه هیئت وزیران مبنی بر کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق در ساعات اداری و همچنین کاهش ۶۰ درصد در ساعات غیر اداری نقش بسزایی در مدیریت بار استان داشت به گونه‌ای که تاکنون بیش از ۷ مگاوات توسط بخش اداری استان در مصرف برق صرفه‌جویی شده و این میزان برق صرفه‌جویی شده به بخش‌های دیگر بخصوص بخش خانگی اختصاص داده می‌شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در ادامه با تاکید بر تداوم پایش و رصد مصرف برق ادارات تا پایان پیک امسال، گفت: از ابتدای اجرای طرح مدیریت بار در استان تاکنون، شبکه برق ۷۶دستگاه اجرایی پرمصرف در کردستان قطع شده وهمچنین بیش از ۱۸۰۰ مورد اخطاریه قطعی برق به ادارات پرمصرف استان صادر شده است.
وی اضافه کرد: تغییر ساعات کار ادارات، برگزاری مانور مدیریت مصرف، انعقاد ۹۸ تفاهم نامه همکاری با ادارات با ظرفیت عملی ۹ دهم مگاوات و در نظرگرفتن پاداش های مختلف ازجمله اقدامات مهم این شرکت در قالب برنامه های پاسخگویی بار بوده است.
لهونیان در پایان اظهار کرد: امید است با تداوم همکاری خوب مشترکان در بخش‌های مختلف روزهای باقی مانده پیک امسال را همچون دوماه اخیر با موفقیت و بدون هیچ گونه خاموشی به پایان رسانیم.  

آخرین خبر کردستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online