آخرین خبر/ خراسان‌ جنوبی سومین استان پهناور کشور بوده که متأسفانه نه تنها زیرساختی به نام بزرگراه ندارد بلکه باندهای دوم نیز در این استان کامل نبوده و مردم هر روز شاهد مرگ عزیزانشان هستند.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today