نماد آخرین خبر

زهر مارهای خراسان‌جنوبی به پادزهر تبدیل می‌شود

منبع
باشگاه خبرنگاران
بروزرسانی
زهر مارهای خراسان‌جنوبی به پادزهر تبدیل می‌شود

باشگاه خبرنگاران/ در تولید فرآورده‌های پادزهر مارگزیدگی در موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی از زهر مارهای خراسان جنوبی نیز استفاده می‌شود.

محمد پوربیان، رئیس بخش جانوران سمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی اظهار کرد: موسسه رازی کار پژوهشی بر روی زهر مارها را از سال ۱۳۳۵ شروع کرده و به عنوان مرکز تحقیقاتی مرجع زهر جانوران زهری در منطقه مشغول فعالیت است.
او افزود: در این موسسه از زهر مارها و عقرب های خطرناک برای تولید پادزهرهای مارگزیدگی و عقرب‌زدگی استفاده می‌شود.
محمد پوربیان کرد: در تولید فرآورده های پادزهر مارگزیدگی از زهر مار های استان خراسان جنوبی نیز استفاده می شود؛ با توجه به اینکه تولید پادزهرهای مارگزیدگی بایستی با استفاده از زهرهای بومی هر کشور انجام بگیرد این فرآورده ها دارای ارزش استراتژیک هستند.
رئیس بخش جانوران سمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: زهر استحصالی از جانوران زهری توسط موسسه رازی فقط در موسسه رازی برای تولید فرآورده های دارویی ایمونو فارماکولوژیک مورد استفاده است.
او تصریح کرد: با توجه به اینکه زهرمار به صورت تجاری خرید فروش نمی‌شود قیمت مشخصی تعیین نشده اما نوع خاصی از آن (زهر شاه کبرا) جز گران قیمت ترین مایعات دنیا شناخته شده است.
مناطقی مانند شاسکوه در قاینات، مظفری فردوس، ارک و گرنگ در خوسف و استند نهبندان از جمله نقاطی هستند که وجود مار‌های ارزشمند در آن گزارش شده است.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today