باشگاه خبرنگاران/ در بازرسی‌های انجام شده از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی خراسان جنوبی بیش از ۱۳ هزار کیلوگرم فرآورده غیربهداشتی کشف شده است.

محمد اصغرزاده، مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۹ میلیون و ۹۲ هزار و ۴۴۱ قطعه طیور در کشتارگاه‌های استان کشتار شده است.
او افزود: از این میزان طیور کشتار شده ۹ میلیون و ۴۰ هزار قطعه مرغ و ۵۲ هزار و ۴۳۴ قطعه نیز سایر طیور بوده است.
اصغرزاده با اشاره به ذبح دام‌های سبک و سنگین در استان بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۳۰ هزار و ۸۵۰ رأس گوسفند، ۷ هزار و ۱۰۴ رأس بز، ۲ هزار و ۷۳۶ رأس گاو، هزار و ۲۹۴ رأس شتر مرغ و ۳۵۶ نفر شتر در کشتارگاه‌های استان کشتار شده است.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۲۱ ناظر شرعی در کشتارگاه‌های دام و طیور سطح استان فعالیت دارند، اظهار کرد: ۹ نفر از این ها به صورت تمام وقت در کشتارگاه‌ها حضور دارند.
او ادامه داد: در این مدت ۱۵ هزار و ۶۴۲ مورد بازدید از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی صورت گرفته که ۱۳ هزار و ۲۶ کیلوگرم فرآورده غیربهداشتی از مراکز عرضه کشف و ضبط شده است.
اصغر زاده تصریح کرد: نظارت مداوم بر مواد خام دامی برای ارتقاء سطح بهداشتی جامعه و ایجاد امنیت غذایی ضروری است.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today