صدا و سیما/ با رضایت خانواده، بخشی از اعضای بدن مرحوم فیض الله جهان بین به بیماران نیازمند اهدا شد.

سینا سعیدی، مسئول گروه پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اظهار کرد: کبد و هر دو کلیه این پدر ۴۵ ساله، برای پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان ابوعلی سینای شیراز انتقال داده شد.
سعیدی با بیان اینکه این هشتمین مورد اهدای عضو در سال 1401 در استان کهگیلویه و بویراحمد است، اضافه کرد: با توجه به نهادینه شدن فرهنگ اهدای عضو و روحیه نوع دوستی مردم استان، طی چند سال اخیر در اهدای عضو، رتبه یک تا ۳ کشور هستیم.
مرحوم فیض الله جهانبین، در یک سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود.
داوطلبان اهدای عضو می‌توانند با مراجعه به پورتال www.ehda.ir برای تکمیل فرم و دریافت کارت اهدا اقدام کنند.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today