فارس/ معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان بوشهر گفت: با پایان مهلت صید میگو از ۲۹ شهریور ماه در آب‌های این استان، یکهزار و ۳۱۸ تن از این نوع آبزی دریایی صید شد.

بهزاد حیدری، معاون صید و ماهیگیری شیلات استان بوشهر اظهار کرد: براساس گزارش گشت تحقیقات پژوهشکده میگو و مصوبه کمیته صید استان بوشهر، صید میگو برای یک هزار و ۳۹ شناور شامل لنج و قایق از ۱۸ مرداد ماه در آب‌های سرزمینی این استان در خلیج فارس آغاز شد و تا پایان روز ۲۹ شهریور ماه ادامه داشت. 
وی بیان کرد: صیادان این استان در مدت ۴۳ روز صید موفق به صید یک هزار و ۳۱۸ تن میگو از آب‌های خلیج فارس شدند که این میزان صید نسبت به دو هزار و ۲۰۰ تن صید سال گذشته ۲۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.
حیدری اضافه کرد: براساس داده های حاصله از گشت پژوهشی تحقیقاتی مرکز پژوهشکده میگوی کشور نوسانات جوی، افزایش دما، صید غیرمجاز، مخرب و خارج از فصل ترال حضور شناورهای غیر مجاز و بی هویت در پیک تخم ریزی از جمله عوامل کاهش میزان صید در سال جاری اعلام شده است.
وی یادآور شد: ۷۸ درصد میگوی صید شده در استان بوشهر از گونه ببری و ۲۲ درصد سفید بوده است.
معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان بوشهر گفت: بیشترین میگوی صید شده با ۶۸۳ تن و ۷۹۲ کیلو معادل ۵۲ درصد مربوط بندر بوشهر و کمترین میزان میگوی صید شده با ۹ تن و نیم کمتر از یک درصد مربوط به شهرستان کنگان است.
وی تاکید کرد: خلیج فارس خوان نعمت الهی است و حفظ، حراست، صیانت و نگهداری از آبزیان و ذخایر دریایی به عنوان یک وظیفه ملی و همگانی است که باید مورد توجه بهره‌برداران قرار گیرد.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar