مهر/ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه گفت: ذخیره آب سدهای کرمانشاه در سال جاری به نصف رسید.

محمود رضا شهلایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به وضعیت ذخایر آب در استان کرمانشاه، اظهار کرد: با توجه به اینکه ظرفیت ذخیره آب در سدهای استان کرمانشاه یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب است اما در حال حاضر بیشتر از ۶۶۶ میلیون مترمکعب ظرفیت آن خالی است.
وی با اشاره به آب ذخیره شده در پشت سدهای استان کرمانشاه، افزود: هم اکنون حدود ۶۸۳ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده فعلی در سدهای استان کرمانشاه است که بر اساس این آمار می‌توان اعلام کرد که نیمی از ظرفیت ذخیره آب در سدها خالی شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه به وجود ۱۲ سد مخزنی در استان کرمانشاه اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین آب ذخیره شده در استان کرمانشاه مربوط به سد گاوشان بوده که حجم زیادی از آن برای آب شرب مورد نیاز در شهرستان کرمانشاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
شهلایی خاطرنشان کرد: به دلیل کاهش بارندگی‌ها و خشکسالی‌های اخیر میزان آب ذخیره شده از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حدود یک میلیارد مترمکعب بوده است.
وی با اشاره کاهش ۸۵ میلیون مترمکعبی ذخیره آب استان کرمانشاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تاکید کرد: به منظور جلوگیری کمبود آب و حفظ ذخایر آب در پشت سدها به مدیریت منابع آبی موجود نیازمند بوده که در همین راستا مردم و کشاورزان نقش بسزایی دارند.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today