ایرنا/ معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: میزان بیکاری در این استان نسبت به سال گذشته روند نزولی دارد و به ویژه در ۶ ماه اول سال شرایط نسبتا مطلوبی در اشتغال گروه‌های فعال ایجاد شده است.

فریبرز دهقان، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل اظهار کرد: میزان بیکاری در استان اردبیل در فصول مختلف متفاوت است و در ۶ ماهه اول سال با توجه به رونق کسب و کار در استان شرایط مطلوبی در اشتغال گروه‌های فعال حاکم شده است.
وی افزود: میزان بیکاری امسال با یک روند نزولی به کمتر از ۸.۲ رسیده در حالی که در بهار سال ۱۴۰۰ این رقم بیش از ۸.۹ بوده است.
دهقان با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ در مجموع نرخ بیکاری استان ۱۰.۳ بوده است، بیان کرد: شاخص‌ها در این حوزه در یک سال اخیر نشان می دهد که روند رو به بهبودی را در اشتغال و کارآفرینی استان شاهد هستیم.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل به آخرین ارزیابی از ضریب جینی در مناطق شهری اشاره کرد و گفت: استان اردبیل در شاخص ضریب جینی در بین استان‌های کشور در یک دوره زمانی ۹۴ تا ۹۸ رتبه ۱۴ تا ۲۹ را به دست آورده است.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today