صدا و سیما/ بر اساس آخرین بروزرسانی نقشه کرونایی کشور، ۷ شهرستان خراسان جنوبی در وضع زرد و ۴ شهرستان در وضع آبی هستند.

شهرستان های بشرویه، درمیان، سرایان، سربیشه، طبس، فردوس و نهبندان در  وضع زرد (نسبتا پرخطر) قرار دارند.
شهرستانهای بیرجند، خوسف، زیرکوه و قائنات آبی هستند.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today